کتاب شهادات

احکام شهادات

کد : 155490 | تاریخ : 21/09/1395

احکام شهادات

[سؤال 11349]‏ ‏ ‏ 6520‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی سید روح الله‌ موسوی خمینی، دامت برکاته‏

‏شخصی به دیگری هب‏‏ۀ‏‏ معاوضه می دهد به شرطی که واهب از موهوبٌ به تا‏‎ ‎‏زندگی می تواند استفاده و صرف نماید یا برای معیشت خود مقدار معینی به او بدهد.‏‎ ‎‏به حضور شاهدین، هبه نامه و شرط نامه نوشته شد و اکنون شهدا هبه نامه و شرط نامه را‏‎ ‎‏اقرار می کنند، ولی شهدا کلامی خلاف مضمون شرط نامه اضافه می کنند. در این‏‎ ‎‏صورت آیا شرط نامه حجت است یا قول شهدا؟‏

بسمه تعالی، اگر شهود واجد شرایط هستند، شهادتشان معتبر است؛ ولی نزاع باید در محکمۀ شرعیه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 11350]‏ ‏ ‏ 6521‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 11 / 1361 ‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی و رهبر عالی قدر، حضرت امام خمینی،‏‎ ‎‏دام ظله العالی، به استحضار عالی می رساند پس از تقدیم مراتب اخلاص و تحیت،‏‎ ‎‏استدعا دارد نظری‏‏ۀ‏‏ مبارک را دربار‏‏ۀ‏‏ دو مسأله زیر مرقوم، و امر به ارسال فرمایید:‏


‎[[page 49]]‎‏1. اگر مدعی برای اثبات دعوای خود، از افراد مطلع طلب شهادت نماید، شهادت‏‎ ‎‏دادن بر آنان واجب است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، واجب است. 

‏2. آیا تبعیض در تقلید را جایز می دانید یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر اعلمیت ثابت یا محتمل نباشد، جایز است. 

[سؤال 11351]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4428

‏4. اثبات عقد دائم یا انقطاعی به شهادت چه افراد با نبودن مدرک رسمی حاصل‏‎ ‎‏می گردد؟‏

بسمه تعالی، شرایط سایر موارد شهادت را دارد و عقد محکوم به دوام است مگر آن که به وجه شرعی انقطاع ثابت شود.

‎ ‎

‎[[page 50]]‎

انتهای پیام /*