جلسه ششم

کد : 155502 | تاریخ : 03/04/1396

‎ ‎

 جلسۀ ششم: 

‎ ‎

‏ رییس جلسه دکتر علی الشامی‏

 ‏امام خمینی و استعمار؛ دیدگاهها و راهکارهای مبارزه با آن –‏ شیخ حسین کورانی

 ‏دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ غرب و تمدن غربی، راهکارهای مبارزه و نحوۀ برخورد با آن‏ استاد عادل رئوف ‏از عراق‏

 ‏استکبار و مفهوم امروزی آن _ ‏دکتر عبدالرحیم علی محمد ابراهیم ‏از سودان‏

 ‏استکبار جهانی و مظهر آن، ایالات متحده آمریکا - ‏استاد جهاد محیسن‏ از‏‏ ‏‏اردن‏

 جلسه ‏پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات) ‏


‎[[page 189]]‎

‎[[page 190]]‎

انتهای پیام /*