جلسه پنجم

کد : 155510 | تاریخ : 03/04/1396

‏ ‏

 جلسۀ پنجم: 

‏ ‏

‏ ‏‏سخنان رییس جلسه، ‏شیخ طه صابونچی

‏ امام(ره) و فلسطین؛ بررسی دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره رویارویی‏‏ ‏‏جهان اسلام با اشغالگران صهیونیست در فلسطین – ‏دکتر رفعت سید احمد ‏از‏‏ ‏‏مصر‏

‏ دیدگاههای امام خمینی(ره) پیرامون مسأله فلسطین و مسائل جهان‏‏ ‏‏عرب، مرحلۀ مبارزات پیش از پیروزی انقلاب - ‏خانم دکتر دلال عباس

‏ امام خمینی(ره)؛ مردی به عظمت یک امت - ‏دکتر حسان المجذوب ‏از سوریه ‏

‏ نقش استراتژیک ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی و ابر قدرتهای حامی آن‏‏ ‏‏از دیدگاه امام خمینی(ره) – ‏دکتر زهیر غزاوی

‏ جلسۀ پرسش و پاسخ (نقد و بررسی مقالات) ‏


‎[[page 79]]‎

‎[[page 80]]‎

انتهای پیام /*