مشخصات کتاب

کد : 155588 | تاریخ : 17/10/1395

سرشناسه:  خـمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور:  استفتائات امام خمینی(س) (جلد دهم)/ تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392. مشخصات ظاهری:  ج.10 (سیزده، 776 ص.).‬ 10 ج.فروست:  موسوعه امام خمینی(س) ؛ 41.‬ISBN:  978 - 964 - 212 - 367 - 4    (ج.10)978 - 964 - 212 - 368 - 1 (دوره)  شابک:  وضعیت فهرستنویسی:  فیپا. (ج.10)   یادداشت:  مجموعه آثار امام خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه جلد منتشر شده است.مندرجات:  ج.10. قضا، شهادات، حدود، قصاص ... . موضوع:  فقه جعفری ـ ـ رساله عملیه ـ ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها/ فتوا‌های شیعه ـ ـ  قرن ۱۴.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم.رده بندی‌کنگره:    47 الف 8  خ /9/  183    ‬ BP   رده بندی‌دیویی:    ۳۴۲۲ /   ۲۹۷    شماره کتابشناسی ملی:   ۳۴۲۱۰۵۹‬                                                              

      

      

‏ ‏

                   کد/ م 2896

  

ARMMOA~1

Vezarat Ershad 

 

‏       ‏

‏ ‏

استفتائات امام خمینی(س) (جلد دهم)

 مؤلف: حضرت امام خمینی(س)

تحقیق‌ ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ اول:  1392  

شمارگان:  2000 نسخه         

قیمت موسوعه (50 جلد):  900000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

این اثر با مشارکت و حمایت معاونت فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است.

‎[[page II]]‎

انتهای پیام /*