فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت

17- 2- انتقاد و نظام جمهوری اسلامی

کد : 155764 | تاریخ : 14/04/1394

‏ ‏

17 -2- انتقاد و نظام جمهوری اسلامی

‏در رژیم سابق، کسی قدرت حرف زدن نداشت، کسی قدرت انتقاد نداشت. یک کلمه ا نتقاد با نابودی او تمام می شد. یک قلم که یک نصف سطر در انتقاد می نوشت نابودش می کردند. حالا راه انتقاد باز است، همه می آیند انتفاد می کنند، همه از دولت انتقاد می کنند، همه از هر چیزی که صحیح نیست انتقاد می کنند، ارشاد می کنند. چطور حالا با آن وقت، مِثل هم است؟‏‎[1]‎

 

[[page 146]]

  • . همان، ج11، ص 9.

انتهای پیام /*