1350

آیت الله احمد خوانساری ضمن اعلامیه ای اعمال رژیم عراق را محکوم و از مردم خواست تا در مسجد سید عزیزالله تجمع نمایند.

آیت الله احمد خوانساری ضمن اعلامیه ای اعمال رژیم عراق را محکوم و از مردم خواست تا در مسجد سید عزیزالله تجمع نمایند.

کد : 40709 | تاریخ : 14/10/1350

آیت الله احمد خوانساری ضمن اعلامیه ای اعمال رژیم عراق را محکوم و از مردم خواست تا در مسجد سید عزیزالله تجمع نمایند.

انتهای پیام /*