بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)

کد : 155937 | تاریخ : 21/04/1396

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‎[[page I]]‎


‎[[page II]]‎

‏ ‏

بررسی اندیشه های 

‏ ‏

‏اقتصادی امام خمینی (س)‏

‏ ‏

(مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های 

‏اقتصادی حضرت امام خمینی «ره»)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس 

‏11 و 12 خرداد ماه 1379‏

‎ ‎

‎[[page III]]‎

انتهای پیام /*