فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت

9 - 2 - مخالفت با ستم و ستم پذیری

کد : 155950 | تاریخ : 22/04/1394

‎ ‎

9 - 2 -  مخالفت با ستم و ستم پذیری

‏ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه؛ ‏‏لاتَظْلِمُونَ وَلاتُظْلَمُون‏‏.‏‎[1]‎‏ ‏

‏ما در طول تاریخ تحت ظلم و ستم قدرت های داخلی و خارجی بودیم. خصوصاً در این نیم قرن آخر که با دست دولت های بزرگ، این رژیم را به روی کار آوردند. رضا خان را انگلیس ها؛ و محمدرضا را متفقین. در طول این پنجاه سال ما از همه ابعاد، تحت فشار و ظلم بودیم. ظلم و تجاوز فرهنگی؛ ظلم و تجاوز نظامی؛ ظلم و تجاوز اقتصادی، و اجتماعی.... ملت ما بعد از این که این فشار آنها را به جان آورد و جان آنها به لب رسید، قیام کردند. در این قیام - که تقریباً بیش از پانزده سال طول کشید - قربانیان فراوان دادند؛ و با قیمت خون های جوان ها و کشتارهای دستجمعی که از آنها شد، معلولینی که برای ما به ارث رسید؛ شاهد آن قدر ظلم بودند تا جانشان به لب رسید و قیام کردند، دست آن قدرت ظالم را و آن قدرت وابسته را از کشور خودشان دور کردند؛ و همین طور دست کسانی که این مملکت را به غارت می بردند و به اسم خرید و فروش، همه چیزهای ما را به رایگان می بردند.‏‎[2]‎

‎[[page 142]]‎

  • . «نه ستم می کنید و نه ستم می بینید»؛ بقره (2)، آیه 279.
  • . صحیفه امام، ج 14، ص 82 ـ81 .

انتهای پیام /*