فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت

9 - 1 - نسبت صلح و انظلام

کد : 155960 | تاریخ : 22/04/1394

‎ ‎

9 - 1 -  نسبت صلح و انظلام

‏ما می خواهیم همه مردم، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این نیست که اگر یک کسی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و تعدی کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه، همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است.‏‎[1]‎

 

[[page 134]]

  • . همان، ج 15، ص 117.

انتهای پیام /*