فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان

3 - 2 - 2 - ذلت پذیری، زمینه وابستگی اقتصادی

کد : 155992 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

3 - 2 - 2 -  ذلت پذیری، زمینه وابستگی اقتصادی

‏امیدوارم ملت ایران به همان اندازه که تا به حال خوب آمده است، از این پس هم ‏


[[page 115]]

‏بیاید. امیدوارم ملت ایران با هم باشند و عزت خودشان را حفظ کنند. ما قبلاً وابستگی ذلت باری داشتیم که محمدرضا قبول کرده بود و ما در مقابل امریکا یک عبد ذلیل بودیم، ولی ایران این ذلت را شُست و عزت پیدا کرد. شکم و نان و آب میزان نیست، عمده شرافت انسانی است، و شرافت به این نیست که انسان دستش را روی سینه بگذارد تا چند شاهی به او بدهند، بلکه شرافت انسانی به این است که در مقابل زور بایستند. و جوانان ما ایستادند و در مقابل، آنها حصر اقتصادی کردند، که همین حصر اقتصادی جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند که خودشان باید کار کنند و زحمت بکشند تا احتیاجی به خارج نداشته باشند. خداوند به شما توفیق دهد تا در کارهای فرهنگی و تبلیغی موفق باشید.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 116]]‎

  • . صحیفه امام، ج 18، ص 132ـ131.

انتهای پیام /*