فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسا

3 - 1 - 1 - تحقیر اسلام زمینه تحقیر مسلمین

کد : 156010 | تاریخ : 23/04/1394

‎ ‎

3 - 1 - 1 -  تحقیر اسلام زمینه تحقیر مسلمین

‏ سد دیگری که از همه سدها بزرگ تر است، اسلام است. اسلام مانع هست از این که این ها استفاده هایشان را ببرند. اسلام را باید در نظر مسلمین تحقیر کرد، باید مردم را از آن جدا کرد. از این جهت، مبلغینشان در هر جا و با هر صورتی تبلیغ می کنند، گاهی به این که اسلام یک احکامی است که مال هزار و چهارصد سال پیش از این بوده و حالا به درد نمی خورد؛ و از آن طرف، به این که ارتجاع است و برگرداندن به سابق است؛ و از این حرف های نامربوط؛ یا یک دسته دیگر می گویند که خوب، اسلام هم که دیکتاتوری است!‏‎[1]‎‏   ‏

 

[[page 102]]

  • . همان، ج 4، ص 196.

انتهای پیام /*