فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان

1 - 1 - 1 - بی محتوا نشان دادن اسلام

کد : 156012 | تاریخ : 23/04/1394

 

1 - 1 - 1 -  بی محتوا نشان دادن اسلام

‏مسلمین توجه بکنند به گرفتاری هایی که دارند و توجه بکنند به این که از کجا این گرفتاری ها آمده است، و علل آمدن این گرفتاری ها چیست و راه نجات از آن چیست. ائمه جمعه... باید بررسی بکنند از علل انحطاط افکار مسلمین، و بررسی بکنند از این که آن چیزی که استعمار را بر مسلمین استیلا داد، و آن عللی که باعث شد که استعمار بر همه مقدّرات کشورهای اسلامی و همه مستضعفین جهان حکم فرما باشد، ارزیابی کنند... راه را، علل را، کیفیت سلطه آنها را بیابند و راه علاج را، چه باید کرد، چه شده است و چه باید کرد. البته بسیاری از آقایان می دانند که استکبار جهانی از چه راهی وارد شد در این کشورها، به دست خود اشخاصی که از این ملت ها بودند، با طرح های خود دولت های عقب مانده و دولت های بی توجه به مصالح مسلمین، و آنهایی که متعلق به این دولت ها بودند، از نویسندگان و گویندگان و خطبا و احیاناً ائمه جمعه و جماعات. آنها با تبلیغاتی که الهام می گرفتند به حسب ظاهر از قدرت های خارجی، ‏


[[page 99]]

‏درصدد این برآمدند که آن چیزی که از همه قدرت ها بالاتر می تواند در مقابل اجانب و قدرت های اجنبی بایستد، اسلام است، و این را با بررسی های دانشمندان کشورهای خارجی بررسی دقیق شده است، و تنها راه نجات خودشان را این می دانند که اسلام در این کشورها یا نباشد یا محتوا نداشته باشد. یا نباشد را خیلی می دانند موفقیت پیدا نمی کنند، لکن محتوا نداشتن را موفق شده اند و امید توفیق هم دارند. و اگر مسلمین بیدار نشوند و توجه نکنند، این امر و این برنامه دنبال می شود.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 100]]‎

  • . صحیفه امام، ج 17، ص 203.

انتهای پیام /*