فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

7 - 5 - نظام خلقت و کرامت زن

کد : 156016 | تاریخ : 23/04/1394

‎ ‎

7 - 5 -  نظام خلقت و کرامت زن

‏خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده است. خداوند ‏


[[page 95]]

‏همان طوری که قوانینی برای محدودیت مردها در حدود این که فساد بر آنها راه نیابد دارد، در زن ها هم دارد. همه برای صلاح شماست. همه قوانین اسلامی برای صلاح جامعه است. آنها که زن ها را می خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوان های فاسد قرار بدهند خیانتکارند. زن ها نباید گول بخورند؛ زن ها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت! این مقام زن نیست؛ این عروسک بازی است نه زن. زن باید شجاع باشد؛ زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند. زن آدم ساز است؛ زن مربی انسان است.‏‎[1]‎

‎[[page 96]]‎

  • . صحیفه امام، ج6، ص 301.

انتهای پیام /*