فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

2 - 4 - جمهوری اسلامی و حفظ حقوق اقلیت های مذهبی

کد : 156033 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

2 - 4 -  جمهوری اسلامی و حفظ حقوق اقلیت های مذهبی

‏اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.‏‎[1]‎

 

[[page 88]]

  • . همان، ج 5، ص 188.

انتهای پیام /*