فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

12 - 3 - آزادی و انتخابات

کد : 156037 | تاریخ : 23/04/1394

‎ ‎

12 - 3 -  آزادی و انتخابات

‏همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ ‏


[[page 86]]

‏فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران، که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 87]]‎

  • . صحیفه امام، ج 21، ص 10.

انتهای پیام /*