فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

1 - 3 - آزادی یک امانت الهی

کد : 156048 | تاریخ : 23/04/1394

 

1 - 3 -  آزادی یک امانت الهی 

‏آزادی یک نعمت بزرگ الهی است؛ آیا در این موقع که آزاد هستیم، ببینیم که از این آزادی آیا سوء استفاده می کنیم یا استفاده مشروع؟ آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد؛ آیا این امانتی که خدای تبارک و تعالی به ما داد و ما را آزاد کرد، با این آزادی چه می کنیم؟ آیا آزادی را صرف صلاح ملت و اسلام می کنیم؟ یا آزادی را صرف جهاتی که برخلاف مسیر نهضت و برخلاف رضای خداست؟‏‎[1]‎‏   ‏

 

[[page 80]]

  • . همان، ج 8 ، ص 37.

انتهای پیام /*