فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

13 - 2 - انتخابات و نقش آن در سرنوشت مردم

کد : 156050 | تاریخ : 23/04/1394

‎ ‎

13 - 2 -  انتخابات و نقش آن در سرنوشت مردم

‏حفظ اسلام به این است که این انتخابات که می خواهد مجلس دوم را متحقق کند، بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد، و بالاترین نقش است، و این انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند.‏‎[1]‎

 

[[page 80]]

  • . همان، ج 18، ص 403.

انتهای پیام /*