فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

7 - 2 - میزان و ملاک در رأی دادن

کد : 156056 | تاریخ : 23/04/1394

‎ ‎

7 - 2 -  میزان و ملاک در رأی دادن

‏میزان رأی ملت است. ملت یک وقت خودش رأی می دهد یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که آنها رأی بدهند: آن مرتبه دوم صحیح است و الاّ مرتبه اوّل حق مال خود ملت است... این ها باید رأی بدهند. بهانه ها را کنار بگذارید، از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رأی مردم را هیچ حساب نکنید، مردم را به حساب بیاورید.‏‎[1]‎

 

[[page 77]]

  • . صحیفه امام، ج 8 ، ص 173.

انتهای پیام /*