فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

4 - 1 - نسبت حق و تکلیف

کد : 156067 | تاریخ : 23/04/1394

‏ ‏

4 - 1 -  نسبت حق و تکلیف

‏باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.‏‎[1]‎

 

[[page 69]]

  • . همان، ج 15، ص 28.

انتهای پیام /*