1357

آیات‏الله گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی به مناسبت چهلمین روز شهدای یزد اعلامیه دادند و مجلس ترحیمی در مسجد اعظم قم منعقد نمودند.

آیات‏الله گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی به مناسبت چهلمین روز شهدای یزد اعلامیه دادند و مجلس ترحیمی در مسجد اعظم قم منعقد نمودند.

کد : 40739 | تاریخ : 15/02/1357

آیات‏الله گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی به مناسبت چهلمین روز شهدای یزد اعلامیه دادند و مجلس ترحیمی در مسجد اعظم قم منعقد نمودند.

انتهای پیام /*