مشخصات اثر

کد : 156486 | تاریخ : 02/05/1396

‏ ‏مجموعه مقالات کنگرۀ آثار و اندیشۀ تربیتی حضرت امام خمینی(س)‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏نوبت چاپ / اول / 3000 جلد ـ تابستان 1374‏

‏لیتوگرافی: عروج‏

‏چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات‏

‏       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏

‏قیمت: 850 تومان‏

‏ ‏‎[[page iv]]‎

انتهای پیام /*