1358

* نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن سخنانشان با اشاره به وقایع کردستان فرمودند: «... آنهایی که می‏خواهند ما را غارت کنند... این غائله را بوجود آورده‏اند؛ که در آنجا یک برادرکشی بشود و... نگذارند که این ملتی که پیش برده تا آخر برساند. و این خوف ... در بلوچستان و سیستان هم هست ... باید تمام دوستان سیستانی و بلوچستانی متوجه این معنا باشند ... چه برادرهای شیعی ما و چه برادرهای اهل سنت ما ... که گول این طور عناصر را نخورند...». * روحانیون شرق تهران با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام ضمن بیاناتی درباره لزوم هوشیاری روحانیون و پرهیز آنان از تفرقه و بهانه دادن به دست دشمنان خطاب به دشمنان اسلام و روحانیت و مدعیان روشنفکری فرمودند: «... شما اشخاصی بودید که یا طرفدار رژیم بودید... و با صراحت به من بعضی از سران شما می‏گفتند که رژیم باشد... و یا اگر طرفدار هم نبودید، جرأت یک کلمه گفتن نمی‏کردید، جرأت این که قلم بردارید و یک مقاله بنویسید، یک سطر بنویسید، نداشتید. شما را رژیم سابق مدفون کرده بوده، و روحانیون شما را از زیر خاک بیرون آوردند...». امام در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به کسانی که روحانیت را به فرصت‏طلبی و دیکتاتوری متهم می‏کنند فرمودند: « ... اینها [روحانیون] توی زندان‏ها رنج می‏بردند و در تبعیدگاه‏ها به آنان رنج می‏دادن

* نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن سخنانشان با اشاره به وقایع کردستان فرمودند: «... آنهایی که می‏خواهند ما را غارت کنند... این غائله را بوجود آورده‏اند؛ که در آنجا یک برادرکشی بشود و... نگذارند که این ملتی که پیش برده تا آخر برساند. و این خوف ... در بلوچستان و سیستان هم هست ... باید تمام دوستان سیستانی و بلوچستانی متوجه این معنا باشند ... چه برادرهای شیعی ما و چه برادرهای اهل سنت ما ... که گول این طور عناصر را نخورند...».

* روحانیون شرق تهران با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام ضمن بیاناتی درباره لزوم هوشیاری روحانیون و پرهیز آنان از تفرقه و بهانه دادن به دست دشمنان خطاب به دشمنان اسلام و روحانیت و مدعیان روشنفکری فرمودند: «... شما اشخاصی بودید که یا طرفدار رژیم بودید... و با صراحت به من بعضی از سران شما می‏گفتند که رژیم باشد... و یا اگر طرفدار هم نبودید، جرأت یک کلمه گفتن نمی‏کردید، جرأت این که قلم بردارید و یک مقاله بنویسید، یک سطر بنویسید، نداشتید. شما را رژیم سابق مدفون کرده بوده، و روحانیون شما را از زیر خاک بیرون آوردند...». امام در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به کسانی که روحانیت را به فرصت‏طلبی و دیکتاتوری متهم می‏کنند فرمودند: « ... اینها [روحانیون] توی زندان‏ها رنج می‏بردند و در تبعیدگاه‏ها به آنان رنج می‏

کد : 40789 | تاریخ : 05/07/1358

* نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن سخنانشان با اشاره به وقایع کردستان فرمودند: «... آنهایی که می‏خواهند ما را غارت کنند... این غائله را بوجود آورده‏اند؛ که در آنجا یک برادرکشی بشود و... نگذارند که این ملتی که پیش برده تا آخر برساند. و این خوف ... در بلوچستان و سیستان هم هست ... باید تمام دوستان سیستانی و بلوچستانی متوجه این معنا باشند ... چه برادرهای شیعی ما و چه برادرهای اهل سنت ما ... که گول این طور عناصر را نخورند...».
* روحانیون شرق تهران با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام ضمن بیاناتی درباره لزوم هوشیاری روحانیون و پرهیز آنان از تفرقه و بهانه دادن به دست دشمنان خطاب به دشمنان اسلام و روحانیت و مدعیان روشنفکری فرمودند: «... شما اشخاصی بودید که یا طرفدار رژیم بودید... و با صراحت به من بعضی از سران شما می‏گفتند که رژیم باشد... و یا اگر طرفدار هم نبودید، جرأت یک کلمه گفتن نمی‏کردید، جرأت این که قلم بردارید و یک مقاله بنویسید، یک سطر بنویسید، نداشتید. شما را رژیم سابق مدفون کرده بوده، و روحانیون شما را از زیر خاک بیرون آوردند...». امام در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به کسانی که روحانیت را به فرصت‏طلبی و دیکتاتوری متهم می‏کنند فرمودند: « ... اینها [روحانیون] توی زندان‏ها رنج می‏بردند و در تبعیدگاه‏ها به آنان رنج می‏دادند، اینها فرصت‏طلبند و... حالا که راه یک قدری صاف [شده] ریختند سر این سفره، ... چه دیکتاتوری علمای اسلام کرده‏اند؟ کدام دیکتاتوری؟ خوب، نشان بدهید بگویید فلان جا با زور... دیکتاتوری کرده‏اند...». امام خمینی در پایان بیاناتشان فرمودند: «... همه ما و همه معممین و همه روحانیون، یک وظیفه شرعی الهی داریم برای حفظ حیثیت نظام اسلامی... اگر یک مطلبی از من و شما صادر بشود که روی اسلام حساب کنند... ما اسباب این شدیم که اسلام را شکست دادیم...».

انتهای پیام /*