محل تجلّی نور

مصیبت های معنوی

حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ در آن ابتلائاتی که داشت... مقید بود به اینکه آرامش ملت را حفظ کند.

کد : 156796 | تاریخ : 11/05/1396

حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ در آن ابتلائاتی که داشت و در آن مصیبتهای معنوی که برایش وارد می شد، بدون اینکه یک اختلافی ایجاد کند، با آرامش، راه خودش را به پیش می برد. مقید بود به اینکه آرامش ملت را حفظ کند.

صحیفه امام؛ ج 13، ص 427

انتهای پیام /*