مشخصات کتاب

کد : 157308 | تاریخ : 16/05/1395

سرشناسـه                :  خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.  عنوان ونام پدیدآور   :  تحریر الوسـیلة: فتاوی الامام الخمینی(س) (المجلد الاول)/ تألیف الامام الخمینی(س).مشخصات ویرایشی:  ویرایش 2.مشخصات نشر        :  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392.مشخصات ظاهری    :  ج.1 (ح، 709 ص.).‬ 2 ج.فروست:   موسوعة الإمام الخمینی(س) ؛ 22.‬‬شـابــک  ISBN:  978 - 964  - 335  - 420 - 6     (ج.1)978 - 964  - 335  -  422  - 0  :  (دوره)وضعیت فهرستنویسی :  فیپا. (ج.1)  یادداشـت :  عربی. چاپ اول: 1379.  مجموعه آثار امام خمینی(س) با ویرایش جدید در پنجاه       جلد منتشر شده است.موضوع: فقه جعفری  ـ ـ  قرن ۱۴.‬‬شناسـه افزوده:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی(س)، دفتر قم. رده بنـدی کنگره  :     3  ت  8   خ  / 9 /   183     BP    رده بنـدی دیویی:     ۳۴۲۲ /  ۲۹۷شماره‌کتابشناسی‌ملی:     11588 ـ 80 م‬‬                                                            

      

      

  

   

 

  

   

      کد/ م 1083

‏ ‏

Vezarat ErshadARMMOA~1

‏                   ‏ 

‏ ‏

‏ ‏

تحریر الوسـیلة/ المجلد الأول

المؤلف‌: حضرت الإمام الخمینی(س) 

التحقیق والنشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(س)

الطبعة الثالثة:   1392 ش1434 ق  ‍ 

الکمیة:  2000 نسخة

سعر الموسوعة (50 مجلداً):   900000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

                    تـم إصدار هذا الکتاب بالتعاون مع

          المعاونیة الثقافیة فی وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی     


‎[[page ب]]‎

(19)


‎[[page ج]]‎

‏ ‏

‎[[page د]]‎

انتهای پیام /*