مردم در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی

کد : 157756 | تاریخ : 17/05/1396

مردم در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی

رسول قربانی مقدم

‏ ‏

‏در اندیشه سیاسی، بین مردم و شریعت پیوند دوجانبه ای وجود دارد. ایشان‏‎ ‎‏کمال دین را در اجتماعی بودن آن و نقش آن در اداره جامعه می دانست. در واقع، دین‏‎ ‎‏اسلام در تفکر و  منظر امام، مردم گرا است و برای رستگاری توده های مردم آمده.‏

‏اهمیت مردم در اندیشه امام به گونه ای است که ایشان انقلاب اسلامی را مدیون مردم‏‎ ‎‏می داند و بی اعتنایی به آنان را موجب زوال و افول آن می پندارد. با این همه این سؤال‏‎ ‎‏مطرح است که از نگاه امام، اسلام برای مردم است یا مردم برای اسلام؟ هر دو دیدگاه‏‎ ‎‏در بیانات امام وجود دارد. این نشان می دهد که امام تلاش می کرده تا بین مشروعیت‏‎ ‎‏الهی حکومتِ دینی و مردمی بودن آن، جمع زند و تعاملی منطقی بین آن ها برقرار سازد. ‏

‏آن چه گفته شد در ساحت اندیشه امام بود. سیره عملی ایشان نیز مملوّ از اعتماد به‏‎ ‎‏مردم است، حتی  در کتاب «چهل حدیث» ایشان روایاتی را برمی گزیند که جنبۀ‏‎ ‎

‎[[page 264]]‎

‎ ‎‏می گرفت و با هم راهی آنان بود که نهضت را به پیروزی رساند.‏

‏ ‏

‎ ‎‎[[page 265]]‎

انتهای پیام /*