ولایت ‏فقیه، نعمت ‏الهی

کد : 158118 | تاریخ : 22/05/1396

 ‏

ولایت فقیه، نعمت الهی

حسین عیساوی

‏ ‏

‏این مقاله در پنج فصل تدوین شده است فصل اول به شرایط، اختیارات و مشروعیت‏‎ ‎‏ولیّ فقیه پرداخته است. فصل دوم، به برخی از وظایف ولیّ فقیه، از قبیل دفاع و حمایت‏‎ ‎‏از مسلمانان جهان، کوشش در راه تحقق ارزش های دینی و بررسی عملکرد ولیّ فقیه‏‎ ‎‏دربارۀ ملت لبنان اختصاص دارد. در فصل سوم، مؤلف با بررسی مواضع ولیّ فقیه‏‎ ‎‏دربارۀ فلسطین، به مسائل ذیل اشاره کرده است: ‏

‏جایگاه فلسطین در جهان اسلام؛ اشغال فلسطین؛ اسرائیل بزرگ؛ امام و روز جهانی‏‎ ‎‏قدس، و لزوم محو اسرائیل از عرصۀ جهان.‏

‏فصل چهارم درباره مبارزۀ ولیّ فقیه با استکبار جهانی است و شامل این مباحث‏‎ ‎

‎[[page 161]]‎

است: امریکا بزرگ ترین دولت تروریست جهان، امریکا دشمن اسلام؛ جنگ اقتصادی‏‎ ‎‏امریکا با انقلاب اسلامی؛ روش مبارزاتی امام با امریکا، و علل وحشت استکبار از‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی. ‏

‏فصل پنجم در مورد امام و مستضعفان عالم است و مطالب ذیل را در بر دارد: ‏

‏مستضعفان کیانند؛ سازمان ملل در خدمت مستکبران، و دفاع ولیّ فقیه از مستضعفان.‏

‏ ‏

‏ ‏‎[[page 162]]‎

انتهای پیام /*