احکام طلاق

طلاق مبارات

کد : 158285 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

طلاق مبارات

‏         مسأله 2540- اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را ‏‎ ‎‏طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند.‏

‏         مسأله 2541- اگر شوهر بخواهد صیغۀ مبارات را بخواند چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه ‏‎ ‎‏باشد،باید بگوید:‏

‏«بٰارَأتُ زَوْجَتِی فٰاطِمَةَ عَلیٰ مَهْرِهٰا فَهِیَ طٰالِقٌ» یعنی مبارات کردم زنم ‏‎ ‎‏فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است،و اگر دیگری را وکیل کند،وکیل باید ‏
‎[[page 513]]‎‏بگوید:‏

‏«بٰارَأتُ زَوْجَةَ مُوکِّلیٖ فٰاطِمَةَ عَلیٰ مَهْرِهٰا فَهِیَ طٰالِقٌ» و در هر دو صورت اگر به ‏‎ ‎‏جای کلمه‏

‏«عَلیٰ مَهْرِهٰا»«بِمَهْرهٰا» بگوید،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2542- صیغۀ طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود،ولی اگر ‏‎ ‎‏زن برای آن که مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسی بگوید برای طلاق فلان مال ‏‎ ‎‏را به تو بخشیدم اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2543- اگر زن در بین عدّۀ طلاق خلع،یا مبارات از بخشش خود برگردد،شوهر ‏‎ ‎‏می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.‏

‏         مسأله 2544- مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‌گیرد،باید بیشتر از مَهر نباشد ‏‎ ‎‏ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‎[[page 514]]‎

انتهای پیام /*