احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

دستور خواندن عقد غیر دائم

کد : 158322 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

دستور خواندن عقد غیر دائم

‏         مسأله 2378- اگر خود زن و مرد بخواهند صیغۀ عقد غیر دائم را بخوانند،بعد از آن که ‏‎ ‎‏مدت و مهر را معیّن کردند،چنانچه زن بگوید: ‏


‎[[page 483]]‎‏         «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» بعد بدون فاصله مرد بگوید: ‏

‏«قَبِلْتُ» ،صحیح است.و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: ‏

‏«مَتَّعْتُ مُوکِّلَتِی مُوکِّلَکَ فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» پس بدون فاصله وکیل ‏‎ ‎‏مرد بگوید:‏

‏«قَبِلْتُ لِمُوکِّلی هٰکَذا» صحیح می‌باشد.‏

‏ ‏

‎[[page 484]]‎

انتهای پیام /*