احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

کد : 158328 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی

‏به واسطۀ عقد ازدواج،زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است:دائم و غیر ‏‎ ‎‏دائم.عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن معیّن نشود و زنی را که به این قسم ‏‎ ‎‏عقد می‌کنند دائمه گویند.و عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویی در آن معیّن شود، ‏‎ ‎‏مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند،و ‏‎ ‎‏زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می‌نامند.‏

‏ ‏

‎[[page 482]]‎

انتهای پیام /*