احکام قرض

کد : 158340 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

احکام قرض

‏قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد ‏‎ ‎‏سفارش شده است،از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود ‏‎ ‎‏قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار ‏‎ ‎‏خود مدارا کند،بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر ‏‎ ‎‏مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد،بهشت بر او حرام می‌شود.‏

‏         مسأله 2281- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به ‏‎ ‎‏کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد،صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً ‏‎ ‎‏معلوم باشد.‏

‏         مسأله 2282- هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد،طلبکار باید قبول نماید ‏‎[1]‎

‏         مسأله 2283- اگر در صیغۀ قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند،احتیاط واجب ‏‎[2]‎‎ ‎‏آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر ‏

‏         ‏
‎[[page 462]]‎‏مدت نداشته باشد،طلبکار هر وقت بخواهد،می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.‏

‏         مسأله 2284- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند،چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود ‏‎ ‎‏را بدهد،باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.‏

‏         مسأله 2285- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیۀ منزل و چیزهای ‏‎ ‎‏دیگری که به آنها احتیاج دارد،چیزی نداشته باشد طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او ‏‎ ‎‏مطالبه نماید،بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.‏

‏         مسأله 2286- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد چنانچه بتواند ‏‎ ‎‏کاسبی کند،احتیاط واجب آن است ‏‎[3]‎‏که کسب کند و بدهی خود را بدهد.‏

‏         مسأله 2287- کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد،چنانچه امید نداشته باشد که او ‏‎ ‎‏را پیدا کند،باید با اجازۀ حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد.ولی اگر طلبکار او سید ‏‎ ‎‏نباشد،احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 2288- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد،باید ‏‎ ‎‏مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.‏

‏         مسأله 2289- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود،یا چند ‏‎ ‎‏برابر گردد،چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است،ولی اگر هر دو به ‏‎ ‎‏غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2290- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال،آن را مطالبه ‏‎ ‎‏کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار،همان مال را به او بدهد.‏

‏         مسأله 2291- اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد ‏


‎[[page 463]]‎‏بگیرد،مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد،یا ده تخم‌مرغ ‏‎ ‎‏بدهد که یازده تا بگیرد،ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای ‏‎ ‎‏او انجام دهد،یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد،مثلاً شرط ‏‎ ‎‏کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد،ربا و حرام است و نیز اگر با ‏‎ ‎‏او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوصی پس دهد،مثلاً مقداری ‏‎ ‎‏طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد،باز هم ربا و حرام می‌باشد. ‏

‏ولی اگر بدون این که شرط کند،خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد بلکه مستحب است.‏

‏         مسأله 2292- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است،و کسی که قرض ربایی گرفته مالک ‏‎ ‎‏آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را ‏‎ ‎‏هم نداده بودند،صاحب پول راضی بود که گیرندۀ قرض در آن پول تصرف کند، ‏‎ ‎‏قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.‏

‏         مسأله 2293- اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت ‏‎ ‎‏کند،حاصلی که از آن به دست می‌آید مالِ قرض دهنده است.‏

‏         مسأله 2294- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته،یا از پول ‏‎ ‎‏حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن ‏‎ ‎‏با آن اشکال ندارد ‏‎[5]‎‏ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، ‏‎ ‎‏پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل ‏‎ ‎‏می‌باشد.‏

‏         مسأله 2295- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر ‏‎ ‎‏بگیرد،اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند. ‏


‎[[page 464]]‎‏         مسأله 2296- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر ‏‎ ‎‏بگیرد،مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ‏‎ ‎‏ربا و حرام است،ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا ‏‎ ‎‏عملی انجام دهد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2297- اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد ‏‎ ‎‏طلب خود را پیش از وعدۀ آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 465]]‎

  • -اگر در قرض شرط شده باشد که در وقت معیّنی بدهد و وقت نرسیده باشد لازم نیست قبول نماید،مگر از قرینه‌ای ثابت شود که وقت قرار دادن فقط برای مراعات حال بدهکار است.
  • -بلکه اقوا.
  • -و کسی که شغلش کسب است باید کسب کند و بدهکاری خود را بدهد.
  • -می‌تواند به سید فقیر بدهد.
  • -اگر وقتی که خریداری می‌کرد بنا داشت از همین پول بدهد اشکال دارد.

انتهای پیام /*