احکام خرید و فروش

معاملۀ سَلَف

کد : 158392 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

معاملۀ سَلَف

‏         مسأله 2118- معاملۀ سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را ‏‎ ‎‏تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را ‏‎ ‎‏بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم،یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را ‏‎ ‎‏فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.‏

‏         مسأله 2119- اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است. ‏

‏ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله ‏‎ ‎‏صحیح است.و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و ‏‎ ‎‏جنس دیگر نگیرد.‏

‏ ‏

‎[[page 422]]‎

انتهای پیام /*