کتاب حجر

کد : 158404 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

کتاب حجر

‏حجر عبارت است از این که شخص به حکم شرع نتواند تصرف کند در مال ‏‎ ‎‏خودش به سببی،و اسباب آن زیاد است و در این‌جا بعض از آنها را که مورد حاجت ‏‎ ‎‏است ذکر می‌کنیم:‏

‏ ‏

‎[[page 284]]‎

انتهای پیام /*