احکام زکات

نصاب گاو

کد : 158460 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

نصاب گاو

‏         مسأله 1920- گاو دو نصاب دارد:نصاب اول آن سی تا است که وقتی شمارۀ گاو به ‏‎ ‎‏سی رسید،اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد،انسان باید یک گوساله‌ای که داخل ‏‎ ‎‏سال دوم شده از بابت زکات بدهد.و نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک ‏‎ ‎‏گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد و زکات مابین سی و چهل واجب ‏‎ ‎‏نیست مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد،فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد،و نیز اگر ‏‎ ‎‏از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده،فقط باید زکات چهل تای آن را ‏‎ ‎‏بدهد و بعد از آن که به شصت رسید،چون دو برابر نصاب اول را دارد،باید دو ‏‎ ‎‏گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود،باید یا سی تا سی ‏‎ ‎‏تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به ‏‎ ‎‏دستوری که گفته شده بدهد،ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند،یا اگر ‏‎ ‎‏چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد،مثلاً اگر هفتاد گاو دارد،باید به حساب سی و ‏‎ ‎‏چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکاتِ چهل تا ‏‎ ‎‏را بدهد،چون اگر به حساب سی تا حساب کند،ده تا زکات نداده می‌ماند.‏

‏ ‏

‎[[page 385]]‎

انتهای پیام /*