احکام خمس

6-غنیمت

کد : 158499 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

6-غنیمت

‏         مسأله 1837- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به ‏‎ ‎‏دست آورند،به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند،مانند ‏‎ ‎‏مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به ‏‎ ‎‏مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند،و ‏‎ ‎‏خمس بقیۀ آن را بدهند.‏

‏ ‏

‎[[page 367]]‎

انتهای پیام /*