احکام روزه

روزه های حرام و مکروه

کد : 158536 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

روزه‌های حرام و مکروه

‏         مسأله 1748- روزۀ عید فطر و قربان حرام است،و نیز روزی را که انسان نمی‌داند آخر ‏‎ ‎‏شعبان است،یا اول رمضان،اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 1749- اگر زن به واسطۀ گرفتن روزۀ مستحبی حق شوهرش از بین برود،روزۀ ‏‎ ‎‏او حرام است و احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏آن است که اگر حق شوهر هم از بین نرود،بدون ‏‎ ‎‏اجازۀ او روزۀ مستحبی نگیرد.‏

‏         مسأله 1750- روزۀ مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جدّ شود حرام ‏‎ ‎‏است ‏‎[2]‎

‏         مسأله 1751- اگر پسر بدون اجازۀ پدر روزۀ مستحبی بگیرد،و در بین روز پدر او را ‏‎ ‎‏نهی کند،باید افطار نماید. ‏


‎[[page 349]]‎‏         مسأله 1752- کسی که می‌داند روزه برای او ضرر ندارد،اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد، ‏‎ ‎‏باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد اگرچه دکتر ‏‎ ‎‏بگوید ضرر ندارد،باید روزه نگیرد،و اگر روزه بگیرد صحیح نیست ‏‎[3]‎

‏         مسأله 1753- اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال،ترس ‏‎ ‎‏برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به‌جا باشد،نباید روزه بگیرد،و اگر ‏‎ ‎‏روزه بگیرد صحیح نیست ‏‎[4]‎

‏         مسأله 1754- کسی که عقیده‌اش این است که روزه برای او ضرر ندارد،اگر روزه ‏‎ ‎‏بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته،بنابر احتیاط واجب ‏‎[5]‎‏باید ‏‎ ‎‏قضای آن را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1755- غیر از روزه‌هایی که گفته شد،روزه‌های حرام دیگری هم هست که در ‏‎ ‎‏کتاب‌های مفصل گفته شده است.‏

‏         مسأله 1756- روزۀ روز عاشورا،و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید ‏‎ ‎‏قربان،مکروه است.‏

‏ ‏

‎[[page 350]]‎

  • -واجب نیست ولی اگر شوهر بگوید روزۀ مستحب نگیر احتیاط واجب آن است‌که نگیرد.
  • -و اگر از روزه گرفتن اولاد منع کنند،احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد اگر چه اسباب اذیت آنها نشود.
  • -مگر آن که به قصد قربت بگیرد و معلوم شود ضرر نداشته در این صورت معلوم نیست باطل باشد.
  • -حکم آن گذشت درمسأله 1752.
  • -بلکه بنابر اقوا.

انتهای پیام /*