احکام طهارت

8-شراب

کد : 158659 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

8-شراب

‏         مسأله 1- هر چیزی که انسان را مست کند و به خودی خود روان باشد، ‏‎ ‎‏نجس است،اما مثل حشیش که به خودی خود روان نیست،اگرچه می‌توان آن را ‏‎ ‎‏روان ساخت،پاک است.‏


‎[[page 66]]‎‏         مسأله 2- اگر آب انگور به آتش جوش بیاید و دو قسمت از سه قسمتش نرود؛ ‏‎ ‎‏یعنی ثلثان نشود پاک است،اما خوردنش حرام است.و همچنین آب مویزی که به ‏‎ ‎‏آتش جوش می‌آید پاک و اقوا عدم حرمت آن است،اگرچه ترک احتیاط در حرمتش ‏‎ ‎‏سزاوار نیست.‏

‏         مسأله 3- اگر آب انگور و مویز و خرما به خودی خود جوش بیایند،در صورتی ‏‎ ‎‏که مسکر شوند نجس است،اما اگر شک کنیم با جوش آمدن مسکر شده‌اند یا نه ‏‎ ‎‏پاک است.‏

‏         مسأله 4- اگر مویز و کشمش را در روغن سرخ کنند و جوش بیاید یا در لای پلو ‏‎ ‎‏بگذارند،مادامی که ندانند مغز آنها جوش آمده،چنانچه غالباً این‌طور است که باد ‏‎ ‎‏می‌کنند ولی جوش آمدن مغز آنها معلوم نیست،خوردنش بی‌اشکال است،اما اگر ‏‎ ‎‏بدانند که مغز آنها جوش آمده خوردنش بی‌اشکال است،ولی محکوم به طهارت ‏‎ ‎‏است،اما خرما اگرچه مغز آن به جوش آید،پاک و خوردن آن بدون اشکال است.‏

‏ ‏

‎[[page 67]]‎

انتهای پیام /*