احکام طهارت

آب جاری

کد : 158763 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

آب جاری

‏         مسأله 1- آب جاری-و آن آبی است که از زمین بجوشد و در روی زمین جریان ‏‎ ‎‏داشته باشد،مانند آب چشمه و قنات-به ملاقات نجس،نجس نمی‌شود،هرچند به ‏‎ ‎‏اندازۀ کر نباشد.‏

‏         مسأله 2- آب چشمه‌ای که جاری نیست،ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز ‏‎ ‎‏می‌جوشد حکم آب جاری دارد؛یعنی اگر نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا مزه یا ‏‎ ‎‏رنگ آن تغییر نکرده پاک است.‏

‏         مسأله 3- آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است،حکم آب جاری ‏‎ ‎‏دارد.‏


‎[[page 5]]‎‏         مسأله 4- آب جاری و آب چاه اگر به تغییرِ رنگ یا مزه یا بو به وسیلۀ نجاست ‏‎ ‎‏نجس شود،چنانچه تغییرش از بین برود و با آب‌های پاک مخلوط شود پاک است.‏

‏         مسأله 5- آبی که کمتر از کر باشد به ملاقات نجاست نجس می‌شود،اگرچه رنگ یا ‏‎ ‎‏بو یا مزۀ آن تغییر نکند،ولی اگر متصل به کر یا جاری شود و با آن مخلوط شود،پاک ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 6- اگر آب قلیلی در گودالی جمع شود و معلوم نباشد که از زمین جوشش ‏‎ ‎‏دارد یا ندارد؛چه بدانیم قبلاً جوشش داشته یا ندانیم،به ملاقات نجاست نجس ‏‎ ‎‏نمی‌شود،مگر آن که رنگ یا بو یا مزۀ آن تغییر کند.‏

‏ ‏

‎[[page 6]]‎

انتهای پیام /*