احکام روزه

5-رساندن غبار غلیظ به حلق

کد : 158922 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

5-رساندن غبار غلیظ به حلق

‏         مسأله 1612- رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌کند،چه غبار چیزی باشد که ‏‎ ‎‏خوردن آن حلال است مثل آرد،یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل ‏‎ ‎‏خاک.و بنابر احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏باید غباری را هم که غلیظ نیست به حلق نرساند.‏

‏         مسأله 1613- اگر به واسطۀ باد غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است، ‏‎ ‎‏مواظبت نکند و به حلق برسد،روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1614- احتیاط واجب آن است که روزه‌دار بخار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و ‏‎ ‎‏مانند اینها را هم به حلق نرساند.‏

‏         مسأله 1615- اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، ‏‎ ‎‏چنانچه یقین داشته که به حلق نمی‌رسد روزه‌اش صحیح است.و اگر گمان می‌کرده که ‏‎ ‎‏به حلق نمی‌رسد،بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏باید آن روزه را قضا کند.‏

‏         مسأله 1616- اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند،یا بی‌اختیار غبار و ‏‎ ‎‏مانند آن به حلق او برسد روزه‌اش باطل نمی‌شود و چنانچه ممکن است باید آن را ‏‎ ‎‏بیرون آورد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 324]]‎

  • -واجب نیست.
  • -واجب نیست.

انتهای پیام /*