احکام نماز

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است

کد : 158938 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است

‏مسأله 1497- اگر در صف‌های جماعت جا باشد،مکروه است انسان تنها بایستد.‏

‏مسأله 1498- مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.‏

‏         مسأله 1499- مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می‌خواند مکروه است ‏‎ ‎‏در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست مکروه است ‏‎ ‎‏در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.‏

‏ ‏

‎[[page 304]]‎

انتهای پیام /*