احکام نماز

چیزهایی که در نماز مکروه است

کد : 158965 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

چیزهایی که در نماز مکروه است

‏         مسأله 1166- مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند و ‏‎ ‎‏چشم‌ها را،هم بگذارد،یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی ‏‎ ‎‏کند و انگشت‌ها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خط قرآن یا کتاب یا خط ‏‎ ‎‏انگشتری نگاه کند و نیز مکروه است موقع خواندن«حمد»و سوره و گفتن ذکر،برای ‏‎ ‎‏شنیدن حرف کسی ساکت شود،بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد ‏‎ ‎‏مکروه می‌باشد.‏

‏         مسأله 1167- موقعی که انسان خوابش می‌آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و ‏‎ ‎‏غائط،مکروه است نماز بخواند.و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد ‏‎ ‎‏در نماز مکروه می‌باشد،و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب‌های مفصل گفته ‏‎ ‎‏شده است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 241]]‎

انتهای پیام /*