احکام نماز

جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

کد : 159000 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

‏         مسأله 907- نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است:حمام،زمین ‏‎ ‎‏نمکزار،مقابل انسان،مقابل دری که باز است،در جاده و خیابان و کوچه اگر برای ‏‎ ‎‏کسانی که عبور می‌کنند زحمت نباشد،و چنانچه زحمت باشد حرام و نماز باطل ‏‎[1]‎‎ ‎‏است.مقابل آتش و چراغ،در آشپزخانه و هر جا که کورۀ آتش باشد،مقابل چاه و ‏‎ ‎‏چاله‌ای که محل بول باشد،روبه‌روی عکس و مجسمۀ چیزی که روح دارد،مگر آن که ‏‎ ‎‏روی آن پرده بکشند،در اتاقی که جنب در آن باشد،در جایی که عکس باشد اگرچه ‏‎ ‎‏روبه‌روی نمازگزار نباشد،مقابل قبر،روی قبر،بین دو قبر،در قبرستان.‏

‏         مسأله 908- کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند،یا کسی روبه‌روی اوست، ‏‎ ‎‏مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است.‏

‏ ‏

‎[[page 191]]‎

  • -باطل نیست.

انتهای پیام /*