احکام نماز

وقت نماز صبح

کد : 159014 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

وقت نماز صبح

‏         مسأله 749- نزدیک اذان صبح از طرف مشرق،سفیده‌ای رو به بالا حرکت می‌کند که ‏‎ ‎‏آن را فجر اول گویند.موقعی که آن سفیده پهن شد،فجر دوم و اول وقت نماز صبح ‏‎ ‎‏است.و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می‌آید.‏

‏ ‏

‎[[page 159]]‎

انتهای پیام /*