احکام طهارت

ششم:از موارد تیمم

تیمم

کد : 159067 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

ششم:از موارد تیمم

‏         مسأله 685- اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ‏‎ ‎
‎[[page 143]]‎‏ندارد،مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن،آب و ظرف دیگری ندارد باید به ‏‎ ‎‏جای وضو و غسل تیمم کند.‏

‏ ‏

‎[[page 144]]‎

انتهای پیام /*