احکام طهارت

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:

کد : 159073 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:

‏ ‏

‎[[page 138]]‎

انتهای پیام /*