احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

کد : 159118 | تاریخ : 29/05/1394

‏ ‏

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است

‏مسأله 2600- چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است:‏

‏اول:آن که کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت ‏‎ ‎‏آن بریده شود.‏

‏دوم:در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند.‏

‏سوم:در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند،ولی در صورت ‏‎ ‎‏احتیاج عیبی ندارد.‏

‏چهارم:خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.و احتیاط آن است که ‏‎ ‎‏پیش از بیرون آمدن روح،پوست حیوان را نکنند و مغز حرام را که در تیرۀ پشت است ‏‎ ‎‏نبرند و حرام است که پیش از بیرون آمدن روح،سر حیوان را از بدنش جدا کنند ولی با ‏‎ ‎‏این عمل حیوان حرام نمی‌شود.‏

‏ ‏

‎[[page 467]]‎

انتهای پیام /*