احکام طهارت

چیزهایی که وضو را باطل می کند

کد : 159129 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

چیزهایی که وضو را باطل می‌کند

‏         مسأله 329- هفت چیز وضو را باطل می‌کند:اول:بول.دوم:غائط.سوم:باد معده و ‏‎ ‎‏روده که از مخرج غائط خارج شود.چهارم:خوابی که به واسطۀ آن چشم نبیند و گوش ‏‎ ‎‏نشنود،ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی‌شود.پنجم:چیزهایی که ‏‎ ‎‏عقل را از بین می‌برد،مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی.ششم:استحاضه زنان،که بعداً ‏‎ ‎‏گفته می‌شود.هفتم:کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت.‏

‏ ‏

‎[[page 68]]‎

انتهای پیام /*