احکام طهارت

وضوی ارتماسی

کد : 159147 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

وضوی ارتماسی

‏         مسأله 267- وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو ‏‎ ‎‏در آب فرو برد یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد و اگر موقعی که ‏‎ ‎‏دست‌ها را در آب فرو می‌برد نیت وضو کند و تا وقتی که آنها را از آب بیرون می‌آورد ‏‎ ‎‏و ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو باشد،وضوی او صحیح است و نیز اگر موقع ‏‎ ‎‏بیرون آوردن از آب قصد وضو کند و تا وقتی که ریزش آب تمام می‌شود،به قصد ‏‎ ‎‏وضو باشد وضوی او صحیح می‌باشد.‏

‏         مسأله 268- در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست‌ها از بالا به پایین شسته ‏‎ ‎‏شود،پس اگر وقتی که صورت و دست‌ها را در آب فرو می‌برد قصد وضو کند باید ‏‎ ‎‏صورت را از طرف پیشانی و دست‌ها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع ‏‎ ‎‏بیرون آوردن از آب قصد وضو کند،باید صورت را از طرف پیشانی و دست‌ها را از ‏‎ ‎‏طرف آرنج بیرون آورد.‏

‏         مسأله 269- اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام ‏‎ ‎‏دهد اشکالی ندارد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 55]]‎

انتهای پیام /*