احکام طهارت

6-انتقال

کد : 159176 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

6-انتقال

‏         مسأله 210- اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد؛یعنی حیوانی ‏‎ ‎‏که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد ‏‎ ‎‏برود و خون آن حیوان حساب شود پاک می‌گردد،و این را انتقال گویند.پس خونی که ‏‎ ‎‏زالو از انسان می‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود و می‌گویند خون انسان است ‏‎ ‎‏نجس می‌باشد.‏

‏         مسأله 211- اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه ‏‎ ‎‏بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد،پاک است و همچنین است اگر بداند از ‏‎ ‎‏او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود،اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه ‏‎ ‎‏به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است،یا معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه ‏‎ ‎‏است یا خون انسان،نجس می‌باشد.‏

‏ ‏

‎[[page 44]]‎

انتهای پیام /*