احکام طهارت

5-کم شدن دو سوم آب انگور

کد : 159179 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

5-کم شدن دو سوم آب انگور

‏         مسأله 203- آب انگوری که به آتش جوش آمده اگر آن‌قدر بجوشد که ثلثان شود؛ ‏‎ ‎‏یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند،پاک می‌شود ‏‎[1]‎‏.ولی اگر به خودی ‏‎ ‎‏خود جوش بیاید فقط به سرکه شدن پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 204- اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود،چنانچه باقیماندۀ ‏‎ ‎‏آن جوش بیاید نجس است ‏‎[2]‎

‏         مسأله 205- آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه پاک است،ولی اگر جوش ‏‎ ‎‏بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده،پاک نمی‌شود ‏‎[3]‎

‏         مسأله 206- اگر مثلاً در یک خوشۀ غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد چنانچه به ‏‎ ‎‏آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود آبغوره بگویند و اثری از شیرینی انگور در آن نباشد ‏‎ ‎‏و بجوشد،پاک و خوردن آن حلال است.‏

‏         مسأله 207- اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتش می‌جوشد بیفتد و بجوشد، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که از آن اجتناب کنند ‏‎[4]‎‏و خوردن آن هم حرام است.‏

‏         مسأله 208- اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند،باید کفگیری را که در دیگ ‏


‎[[page 43]]‎‏جوش آمده زده‌اند در دیگی که جوش نیامده نزنند ‏‎[5]‎‏و اگر همه جوش آمده باشد باید ‏‎ ‎‏کفگیر دیگی را که ثلثان نشده،در دیگی که ثلثان شده نزنند.‏

‏         مسأله 209- چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور،اگر جوش بیاید نجس ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏ ‏

‎[[page 44]]‎

  • -آب انگور جوش آمده پاک است حتی پیش از آن که دو قسمت آن کم شود چه باآتش جوش بیاید یا خودبخود،گرچه قبل از ثلثان شدن خوردن آن حرام است چه به آتش جوش بیاید یا خودبخود،بلی اگر به علم یا راه دیگری ثابت شود که با جوش آمدن به خودی خود مست کننده است نجس و حرام است و پاک نمی‌شود مگر آن که سرکه شود.
  • -بلکه پاک است.
  • -گذشت آن که آب انگور به جوش آمدن نجس نمی‌شود.
  • -اجتناب لازم نیست گرچه خوردنش حرام است.
  • -زدن مانع ندارد چون پاک است.

انتهای پیام /*