احکام طهارت

3-منی

کد : 159223 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

3-منی

‏مسأله 88- منی حیوانی که خون جهنده دارد،نجس است.‏

‏ ‏

‎[[page 21]]‎

انتهای پیام /*